Den fria republiken Jämtland

övrigt om ÖstersundJämtland har inte alltid varit under svenskt styre. Först på 1600-talet blev Jämtland svenskt. Under lång period före det var Jämtland norskt och hade då stort självstyre. Detta har man tagit fasta på och utropat den fria republiken Jämtland. Detta gjordes med ett visst mått av humor, men Jämtland har i alla fall sin egen president och egen flagga. Den fria republiken har också ett eget språk som kallas Jamska.

Yngve Gamlin var republikens första president och han tillträdde år 1963. Efter honom har flera presidenter innehaft den tunga posten. Moltas Eriksson är en av dem och för tillfället är Ewert Ljusberg en mycket omtyckt president.

Det finns en fraktion inom den fria republiken som kallas JRA. Detta står för Jamtlands republikanska armé. Denna armé är helt fredlig, men har många viktiga funktioner i republiken. Det händer att de gör några vänliga kidnappningar. En viktig syssla är dock att eskortera presidenten till Storsjöyran. Medlemmarna i JRA känns igen på sin typiska mundering; de är iklädda slokhatt och grå rock och de bär alltid på en högaffel.

Storsjöodjuret

Storsjön är Sveriges femte största sjö och flera hundra år tillbaka har människorna här varit säkra på att det finns ett eller flera odjur i sjön. Det finns flera hundra vittnesmål på att Storsjöodjuret setts i de djupa vattnen. 1986 blev Storsjöodjuret fridlyst.